Lấy giấy báo trúng tuyển

 

Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển đến địa chỉ đã đăng ký theo lịch tuyển sinh đã công bố.

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán