Khoa Khoa Học Cơ Bản

Được thành lập từ năm 2002, khoa Khoa học cơ bản gồm 2 bộ môn trực thuộc: Bộ môn Khoa học cơ bản và bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục Quốc phòng (GDTC – GDQP).

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo tiến hành phân công và bố trí giáo viên thực hiện giảng dạy các môn học thuộc bộ môn quản lý;

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức.

- Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn và sư phạm, tham gia các hoạt động của Trường.

- Xây dựng chương trình môn học, lưu trữ quản lý đề cương, kiểm tra bài soạn giảng của giáo viên trong Khoa.

- Quản lý quá trình giảng dạy (cả lý thuyết và thực hành) của từng giáo viên theo thời khóa biểu của các Khoa.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, quản lý điều hành công việc trong Khoa.

- Phối hợp với các Khoa, phòng trong trường khi thực hiện các nhiệm vụ.

- Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
LÃNH ĐẠO KHOA
1 Phạm Thị Cẩm Lệ Thạc sĩ Phó phụ Trách khoa
BỘ MÔN TOÁN - LÝ - HÓA
2 Hà Văn Minh Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
3 Bùi Đình Phượng Thạc sĩ Giảng viên
4 Hồ Quang Cẩm Nghĩa Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Trung Hậu Cử nhân Giảng viên
BỘ MÔN GDTC - QPAN
6 Bùi Đình Loan Cử nhân Giảng viên
7 Trần Ngọc Anh Cử nhân Thạc sĩ
BỘ MÔN TIN HỌC
8 Trần Mạnh Tường Nghiên cứu sinh Chủ nhệm bộ môn
9 Phan Thị Thanh Thảo Kỹ sư Giảng viên

 

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán