NGÀNH CẤP THOÁT NƯỚC

GIỚI THIỆU NGÀNH
CẤP THOÁT NƯỚC – BẬC CAO ĐẲNG

Mã ngành: 6520312

I. Chương trình đào tao:

Chương trình đào tạo chuyên ngành Cấp Thoát nước trình độ cao đẳng nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, có hiểu biết cơ bản về đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước, có chuyên môn vững vàng.

Quản lý và vận hành: trạm xử lý cấp nước, trạm xử lý nước thải, trạm bơm và trạm xử lý nước cấp nông thôn.

Thiết kế: thiết kế mạng lưới cấp nước đô thị, mạng lưới thoát nước đô thị, hệ thống cấp thoát nước trong công trình, tham gia thiết kế nhà máy xử lý nước cấp, nhà máy xử lý nước thải.

Thi công và giám sát: Triển khai thi công và giám sát thi công các công trình Cấp thoát nước trong nhà, xử lý nước và mạng lưới phân phối; thống kê khối lượng và lập dự toán công trình.

II. Kiến thức và kỹ năng được trang bị:

Trong quá trình học tập sinh viên lựa chọn hướng phát triển ngành nghề sau khi tốt nghiệp phù hợp với bản thân và mong muốn đạt được theo các nhóm vị trí công việc sau này với các kỹ năng chuyên môn sau:

- Vận hành và quản lý kỹ thuật được Trạm xử lý nước vừa và nhỏ, vận hành các công trình đơn vị trong nhà máy xử lý nước lớn. Quản lý và xây dựng kế hoạch bảo dưỡng mạng lưới cấp nước, thoát nước. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước công trình nhà cao tầng. phòng chống thất thoát nước trong mạng lưới cấp nước đô thị;

- Sử dụng được các thiết bị, phần mềm phục vụ công tác quản lý vận hành các công trình cấp thoát nước;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế.;

- Đề xuất và lựa chọn sơ đồ nguyên lý, sơ đồ công nghệ;

- Tính toán và thiết kế được Mạng lưới cấp nước, Mạng lưới thoát nước đô thị, trạm xử lý nước cấp, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, hệ thống cấp thoát nước công trình;

-  Bóc tách khối lượng và lập dự toán.

- Đọc hiểu được bản vẽ xây dựng, cấp thoát nước và các tài liệu liên quan. Có kỹ năng đo bằng thước cá nhân, có kỹ năng đọc hiểu số đo trong trắc đạc.

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, thiết bị thi công;

- Lấy dấu, uốn, hàn gia công phụ kiện, mối nối;

- Lắp đặt đường ống hệ thống cấp thoát nước trong công trình, Mạng lưới cấp thoát nước đô thị, lắp đặt thiết bị và đường ống công nghệ trong các công trình xử lý nước cấp, xử lý nước thải theo bản vẽ thiết kế;

- Tổ chức thi công trên công trường.

- Có kỹ năng giao tiếp cá nhân tốt, làm việc theo nhóm, có thể diễn giải ý tưởng và giải pháp kỹ thuật bằng hình vẽ, sơ đồ, lập bảng gồm cột và hàng để chiết tính. Có năng lực thuyết trình, trình bày một vấn đề kỹ thuật trước đám đông người nghe, có khả năng truyền đạt cho công nhân, cán sự để hiểu ý định của mình và khả năng độc lập giải quyết vấn đề kỹ thuật ngoài công trường.

- Khả năng sử dụng tin học văn phòng trình độ A và ngoại ngữ trình độ A2.

- Khả năng tự học, cập nhật kiến thức và sáng tạo trong công việc.      

3.  Cơ hội nghề nghiệp:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên làm được những việc như sau:

- Quản lý kỹ thuật, vận hành các công trình hoặc các đơn vị, doanh nghiệp:

- Nhà máy xử lý nước cấp, Công trình thu và trạm bơm nước, nhà máy xử lý nước thải đô thị, trạm xử lý nước thải trong khu công nghiệp và nhà máy xí nghiệp, Mạng lưới cấp nước, Mạng lưới thoát nước, trạm bơm thoát nước;

- Đơn vị quản lý bất động sản, quản lý nhà (vận hành hệ thống cấp thoát nước tòa nhà).

- Tư vấn thiết kế công trình tại:

- Công ty công nghệ môi trường, công ty kinh doanh thiết bị và công nghệ trong lĩnh vực nước và môi trường.;

- Đơn vị tư vấn thiết kế trong lĩnh vực cấp thoát nước, xây dựng, hạ tầng, công ty thi công trình giao thông.

- Thi công công trình:

- Các đơn vị thầu thi công công trình xây dựng, hạ tầng, kỹ thuật công trình, cấp thoát nước, môi trường;

- Giám sát thi công các công trình;

- Tổ chức thi công.

Khả năng học tập nâng cao:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Cấp thoát nước sẽ được cấp bằng tốt nghiệp kỹ sư thực hành ngành Cấp Thoát nước và tiếp tục học tiếp lên Đại học khi có nguyên vọng với các chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc ngành liên quan.

Lựa chọn Trường:

Ngành Cấp Thoát nước là một trong những ngành học có bề dày truyền thống và lâu đời của trường Cao đẳng Xây dựng số 2 nay trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, Trường từng đào tạo ra nhiều thế hệ cán bộ kỹ thuật cho các tỉnh, thành cả nước và các công ty Xây dựng, Cấp thoát nước, Môi trường, ... Với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiêm, được đào tạo tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước, cơ sở vật chất đầy đủ phòng thí nghiệm và mô hình, sân mô hình thực tập ngoài trời do Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) trang bị. Chất lượng đào tạo và tỉ lệ có việc làm đúng chuyên ngàng cũng như khả năng thành công luôn là niềm tự hào của tập thể Thầy cô và sinh viên khoa Cấp thoát nước, trung tâm Đào tạo ngành Nước miền nam của trường Cao đẳng Xây dựng Tp.HCM.

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành nghề: Cấp thoát nước

 

Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số
tín
chỉ
Thời gian học tập
Tổng
số giờ
Trong đó
Lý thuyết Thực hành Thực tập
I Các môn học chung 22 465 195 270 0
23200101 Chính trị 5 90 60 30 0
23102102 Giáo dục thể chất 2 60 0 60 0
23102101 Giáo dục quốc phòng 4 75 45 30 0
23103102 Tin học (khối Kỹ thuật) 3 75 15 60 0
23100101 Kỹ năng mềm 2 45 15 30 0
  Ngoại ngữ: chọn 1 trong 2 ngoại ngữ          
  -Tiếng Anh:          
23300101 Anh văn 1 2 45 15 30 0
23300102 Anh văn 2 2 45 15 30 0
23300103 Anh văn chuyên ngành khối Công nghệ kỹ thuật 2 30 30 0 0
  -Tiếng Nhật:          
21700101 Tiếng Nhật căn bản 1 4 60 60 0 0
21700102 Tiếng Nhật căn bản 2 4 60 60 0 0
21700103 Tiếng Nhật căn bản 3 4 60 60 0 0
II Các môn học chuyên môn 53 1350 360 630 360
II.1 Môn học cơ sở 15 285 165 120 0
24201104 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 1 3 45 45 0 0
23402102 Điện kỹ thuật 2 45 15 30 0
23700115 Quá trình hóa học trong xử lý nước 2 45 15 30 0
23700116 Quá trình sinh học trong xử lý nước 2 45 15 30 0
23601108 Pháp luật trong xây dựng  2 30 30 0 0
23700121 Thủy lực 2 30 30 0 0
23506119 Trắc địa 2 45 15 30 0
II.2 Môn học chuyên môn 29 825 165 300 360
23700101 Cấp thoát nước công trình 3 60 30 30 0
23700113 Mạng lưới cấp nước 3 60 30 30 0
23700114 Mạng lưới thoát nước 3 60 30 30 0
23700102 Công trình thu, trạm bơm CTN 2 45 15 30 0
23700109 Kỹ thuật xử lý nước cấp 3 60 30 30 0
23700104 Đồ án thiết kế HT cấp nước 2 60 0 60 0
23700110 Kỹ thuật xử lý nước thải 3 60 30 30 0
23700105 Đồ án thiết kế HT thoát nước 2 60 0 60 0
23700120 Thực tập TN ngành CTN 3 135 0 0 135
23700107 Khóa luận TN ngành CTN 5 225 0 0 225
  - Môn học thay thế khóa luận          
23700118 Thiết kế hệ thống cấp thoát nước 3 45 45 0 0
23700108 Kỹ thuật thi công cấp thoát nước 2 45 15 30 0
II.3 Môn học tự chọn (chọn tối thiểu 9tc trong các MH sau) 9 240 30 210 0
23700112 Lắp đặt thiết bị CTN công trình 2 60 0 60 0
23900118 Vật liệu xây dựng 3 60 30 30 0
23700111 Lắp đặt đường ống CTN 2 60 0 60 0
24201101 Cấu tạo kiến trúc 1 3 60 30 30 0
23700103 Đồ án Cấp thoát nước công trình 2 60 0 60 0
23700122 Tin học ƯD ngành nước 2 45 15 30 0
23700117 Quan trắc môi trường 2 30 30 0 0
23700106 GIS trong mạng lưới cấp nước 2 45 15 30 0
23700119 Thực hành thi công cấp thoát nước 2 60 0 60 0
  Tổng cộng 75 1815 555 900 360

 

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán