Trường Cao Đẳng Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị Quyết đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 166-KH/ĐUK ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng, ngày 20 tháng 4 năm 2021, Đảng bộ Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Thành phần tham dự gồm các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc, toàn thể các Đảng viên của Đảng bộ, Ban chấp hành các tổ chức đoàn thể.

Hội nghị đã được Báo cáo viên (TS Vũ Trung Kiên đến từ Học viện Chính trị KVII) báo cáo những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng gồm: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Sau Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy trường đã quán triệt toàn thể các thành viên tham dự về tầm quan trọng của việc triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII vào thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị. Theo đó Ban thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ tiến hành dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII gắn liền với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và công tác Xây dựng Đảng tại đơn vị để lấy ý kiến ban hành, làm căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để triển khai theo từng quý, năm, và cả nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Nguồn: Đảng bộ Trường CĐXD TP. HCM

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán