Lễ công bố trao Quyết định chuẩn y Ban chấp hành cho 06 công đoàn các bộ phận, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn các bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thực sự dân chủ của đoàn viên công đoàn các bộ phận và tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn từng bộ phận. Coi trọng chất lượng, tránh phô trương, hình thức, đảm bảo tiết kiệm, đúng tiến độ đề ra, theo phương châm: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Đổi mới sáng tạo - Phát triển"

Với mục tiêu chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia Ban Chấp hành là những cán bộ có đức, có tài, có uy tín, triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ...Tập trung giải quyết, xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong nhiệm kỳ 2017-2023.

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-CĐTr, ngày 20/02/2023 của Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 22/02/2023 đến ngày 28/02/2023, trong thời gian này 06 công đoàn bộ phận đã tiến hành đại hội và bầu ra nhân sự mới cho từng bộ phận công đoàn, nhiệm kỳ 2023 – 2028; đại hội 06 công đoàn bộ phận, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra thành công tốt đẹp.

Chiều ngày 13/03/2023 đại diện Ban chấp hành Công đoàn Trường Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, đã tiến hành trao Quyết định chuẩn y cho 06 công đoàn các bộ phận, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 1, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 2, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 3, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 4, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 5, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 6, nhiệm kỳ 2023 - 2028

 

Nguồn: TTTT - TV

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com  -  Website: www.hcc2.edu.vn – https://tuyensinh.hcc2.edu.vn/

 

 

 

 

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán