Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm và Bổ nhiệm lại cho cán bộ quản lý

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng để công bố và chính thức xác nhận vị trí, nhiệm vụ của các cán bộ quản lý trong đơn vị nhà trường.

Sáng ngày 28/04/2023, tại phòng họp Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 190 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng Tổ chức – Hành chính đã trao Quyết định Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh”. Tham gia buổi lễ có Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm - Hiệu trưởng; thầy ThS. Nguyễn Đình Đa – Trưởng phòng TCHC; thầy ThS. Nguyễn Chí Hùng – Phó trưởng phòng TCHC và các đơn vị có liên quan:

Tại buổi lễ đã công bố quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý cho các đơn vị trong trường, cụ thể:

Nhóm bổ nhiệm mới:

1. Ông Dương Công Đức – Thạc sĩ khoa học – Phó trưởng phòng Đào tạo giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, từ ngày 01/05/2023

2. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng – Thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh cho những người nói ngôn ngữ khác – Giảng viên Khoa Khoa học cơ bản giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học cơ bản, từ ngày 01/05/2023

3. Giao nhiêm vụ cho Bà Trần Thoại Châu – Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình – Phó trưởng Khoa Xây dựng phụ trách Khoa Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Thạc sĩ Dương Công Đức giữ chức vụ Trưởng phòng Đào tạo, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho cô Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Hồng giữ chức vụ Trưởng bộ môn Ngoại ngữ thuộc Khoa Khoa học cơ bản, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho cô Trần Thoại Châu – Thạc sĩ Quản lý Đô thị và Công trình – Phó trưởng Khoa Xây dựng phụ trách Khoa Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

Nhóm bổ nhiệm lại:

1. Ông Bà Võ Thị Cẩm Giang – Thạc sĩ Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kết cấu thuộc khoa Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

2. Ông Phạm Minh Đức – Thạc sĩ Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng bộ môn Vât liệu Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

3. Ông Nguyễn Tân Phùng – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữ chức Trưởng bộ môn kinh tế thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

4. Ông Nguyễn Văn Tưởng - Cử nhân Thể dục Thể thao, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Trưởng phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, kiêm nhiệm Trưởng ban Quản lý KTX thuộc phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

5. Ông Đào Viết Quốc - Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ phó trưởng phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

6. Ông Nguyễn Quốc Điền - Thạc sĩ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý KTX thuộc phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

7. Ông Cao Tiến Dương - Kiến trúc sư - Giảng viên Khoa Kiến trúc giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cơ sở Kiến trúc thuộc Khoa Kiến trúc, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho cô Võ Thị Cẩm Giang – Thạc sĩ Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng bộ môn Kết cấu thuộc khoa Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Phạm Minh Đức – Thạc sĩ Kỹ thuật giữ chức vụ Trưởng bộ môn Vât liệu Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Nguyễn Tân Phùng – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giữ chức Trưởng bộ môn kinh tế thuộc Khoa Kinh tế và Quản lý Xây dựng, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Nguyễn Văn Tưởng - Cử nhân Thể dục Thể thao, Cử nhân Kinh tế giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, kiêm nhiệm Trưởng ban Quản lý KTX thuộc phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Đào Viết Quốc - Kỹ sư Xây dựng giữ chức vụ phó trưởng phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Nguyễn Quốc Điền - Thạc sĩ kỹ thuật giữ chức vụ Phó Trưởng ban Quản lý KTX thuộc phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh, từ ngày 01/05/2023

 

 Hình ảnh lưu niệm tại buổi trao quyết định của Phòng Tuyển sinh - Công tác sinh viên học sinh

Thầy ThS. Nguyễn Bá Khiêm – Hiệu trưởng trao Quyết định giao nhiệm vụ cho Thầy Cao Tiến Dương - Kiến trúc sư - Giảng viên Khoa Kiến trúc giữ chức vụ Trưởng bộ môn Cơ sở Kiến trúc thuộc Khoa Kiến trúc, từ ngày 01/05/2023

Sau khi trao quyết định cho các cán bộ quản lý mới được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, Ban giám hiệu Nhà trường đã ghi nhận và đánh giá cao công sức đóng góp của các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị. Để viết tiếp những trang mới trong lịch sử phát triển của Nhà trường, mỗi đồng chí tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý để hoàn thành xuất sắc công việc mà Nhà trường và đơn vị giao phó.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để công bố và chính thức xác nhận vị trí và nhiệm vụ của các cán bộ quản lý trong đơn vị. Khép lại của buổi lễ trao quyết định được tổ chức trang trọng và nghiêm túc để cũng là lúc tôn vinh các cán bộ và tạo động lực cho các cán bộ trong công việc của họ trong thời gian tới.

 

Nguồn: TTTT - TV

 

------------------------------------------------------------------------------------------

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 190 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 02838960087 - 0981 800 636

Email: tuyensinh.hcc2@gmail.com  -  Website: www.hcc2.edu.vn – https://tuyensinh.hcc2.edu.vn/

 

 

 

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán