Lịch sinh hoạt đầu khóa đợt 2 năm học 2017 - 2018

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

LỊCH  SINH HOẠT ĐẦU KHOÁ ĐỢT 2 
NĂM 2017 - 2018

 

STT

Ngày học

Giờ học

Nội dung

Giảng viên

Phòng học

Ghi chú

1

01/11/2017 (Buổi chiều)

13h00~>16h30

Nội dung 2

Thầy Huỳnh Phi Tuấn Khanh

Hội trường 1

 

2

02/11/2017 (Buổi chiều)

13h00~>16h30

Nội dung 1

ThS. Lê Khắc Toản

Hội trường 1

 

3

03/11/2017 (Buổi chiều)

13h00—>15h00

Nội dung 2

Cô Nguyễn Thị Trang

Hội trường 1

 

Thầy Võ Văn Thiệp

Hội trường 1

 

15hl5~>16h30

Nội dung 3

Thầy Nguyễn Chí Hùng

Hội trường 1

 

 

        TP. Hồ Chí Minh, Ngày 18 tháng 10 năm 2017     
         HIỆU TRƯỞNG
         
             
          (Đã ký)  
             
          PGS.TS.Lê Anh Đức  
         

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán