Khai giảng lớp quản lý phòng thí nghiệm và thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng

 TIẾP TỤC KHAI GIẢNG LỚP QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ THÍ NGHIỆM VIÊN CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Từ ngày 04/10 - 07/10/2018, theo nhu cầu của doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về Quản lý và Thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD.

Khóa học này do Bộ môn Vật liệu xây dựng trực tiếp phụ trách huấn luyện cho các cán bộ, chuyên viên của Công ty TNHH Bê tông Mê Kông và Công ty CP Hóa chất Hoa Sen (chuyên cung cấp phụ gia xây dựng).
Theo đó, trong suốt thời gian diễn ra, học viên sẽ được Nhà trường trang bị nhiều chuyên đề, kiến thức quan trọng, thiết thực, hữu ích về công tác Quản lý phòng thí nghiệm cũng như các kỹ thuật, kỹ năng cần thiết cho một Thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD như: Xây dựng và bố trí phòng thí nghiệm; Quản lý hành chính phòng thí nghiệm; Xử lý, thống kê số liệu thực nghiệm và đánh giá sai số phép đo; Lý thuyết cơ bản về bê tông và hỗn hợp bê tông; Phương pháp lấy mẫu và phương pháp thử các loại vật liệu xây dựng thông dụng…
Kết thúc khóa đào tạo, học viên sẽ được Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa bồi dưỡng nghiệp vụ ngắn hạn về Quản lý / Thí nghiệm viên phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Một vài hình ảnh về khóa học:

BM.VLXD

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán