Kế hoạch Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016-2017 Khai giảng năm học 2017-2018 và trao Bằng tốt nghiệp cho SVHS

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
 
Số: 754/KH-CĐXD Tp.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức Lễ tổng kết năm học 2016-2017

Khai giảng năm học 2017-2018 và trao Bằng tốt nghiệp cho SVHS

 

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức lễ tổng kết năm học 2016-2017, khai giảng năm học 2017-2018 và trao bằng tốt nghiệp cho Sinh viên – Học sinh tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017 như sau:

I. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: lúc 08h30 ngày 28 tháng 10 năm 2017 (thứ Bảy)

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

II. Thành phần tham dự:

 • Đảng ủy, Ban Gám hiệu;
 • Trưởng, phó các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm; Các Thầy Cô giáo và Nhân viên các phòng, ban liên quan;
 • Đại diện sinh viên các lớp khóa 2015 và 2016.
 • Toàn thể SVHS khóa 2017;
 • Toàn thể SVHS Cao đẳng chính quy, Cao đẳng liên thông chính quy, Trung cấp chuyên nghiệp chính quy tốt nghiệp đợt tháng 7/2016.
 • Khách mời.

III. Nội dung:

Phần I: TỔNG KẾT – KHAI GIẢNG

 • Văn nghệ chào mừng;
 • Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
 • Hiệu trưởng báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Tuyên bố Khai giảng năm học 2017-2018;
 • Đại diện SVHS tặng hoa chúc mừng ngày khai giảng; Phát biểu cảm tưởng và hứa quyết tâm;
 • Đại diện Lãnh sự quán Nhật Bản tại Tp.HCM phát biểu chúc mừng khai giảng;
 • Ông ………. : Giám đốc công ty Earth tổng kết khóa 03;
 • Trao chứng chỉ hoàn thành khóa học “Công nghệ Xây dựng Nhật Bản”;
 • Đại diện sinh viên khóa JCT03 phát biểu cảm tưởng;
 • Phòng Tuyển sinh - Công tác SVHS công bố các Quyết định khen thưởng.

               Phần II: TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP

 • Phòng Đào tạo công bố Quyết định:

            + Công nhận tốt nghiệp và trao bằng Tốt nghiệp cho SVHS tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017;

            + Quyết định khen thưởng các SVHS tốt nghiệp thủ khoa.

 • Bế mạc.

IV. Phân công nhiệm vụ:

            1. Phòng Công tác SVHS:

            - Công tác tổ chức;

            - Chuẩn bị các quyết định khen thưởng, giấy khen;

            - Chuẩn bị lễ phục tốt nghiệp cho SVHS;

            - Thông báo và triệu tập SVHS;

            - Điều hành phần Tổng kết và trao thưởng.

            2. Phòng Đào tạo:

            - Chuẩn bị Quyết định công nhận tốt nghiệp và Quyết định khen thưởng Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa;

            - Chuẩn bị Bằng tốt nghiệp, bảng điểm và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cho SVHS;

            - Tổ chức chụp ảnh lưu niệm;

            - Điều hành phần trao bằng tốt nghiệp.

            3. Trung tâm Thông tin – Thư viện:

            - Chuẩn bị Giấy mời gửi các tổ chức cá nhân tài trợ học bổng đến dự Lễ và trao học bổng.

            4. Phòng Tổ chức - Hành chánh:

            - Lên kế hoạch làm việc tuần và thông báo đến các Trưởng, phó các Phòng, Ban, Khoa, Bộ môn, Trung tâm; các Thầy Cô giáo và Nhân viên các phòng ban liên quan đến dự Lễ.

            5. Phòng Quản trị - Đời sống:

            - Chuẩn bị trang trí sân khấu, banrol, bàn ghế cho giáo viên, SVHS (địa điểm tại sân trường).

            6. Phòng Tài chính:

            - Chuẩn bị kinh phí cho công tác tổ chức và kinh phí học bổng, khen thưởng.

           7. Đoàn Trường:

            - Liên hệ âm thanh, dù che nắng;

            - Phối hợp phòng Công tác SVHS trong công tác tổ chức, duy trì trật tự;

            - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ;

            Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ Tổng kết năm học 2016-2017, Khai giảng năm học 2017-2018 và Lễ tốt nghiệp và trao Bằng cho SVHS tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2017. Để buổi Lễ diễn ra trang trọng và có ý nghĩa, đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị; 

- Sinh viên, học sinh;

- Lưu: VT, TS&CTSVHS.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.Lê Anh Đức

 
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán