CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT VẬT LIỆU XÂY DỰNG

GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT

VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

Mã ngành, nghề: 6510105

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Học chế tín chỉ           

Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT

Thời gian đào tạo: 2.5 (năm học)

Với tốc độ phát triển nhanh của ngành xây dựng hiện nay, đặc biệt là các công trình lớn, hiện đại như: nhà cao tầng, cầu, hầm, sân bay,… đòi hỏi ngành Vật liệu xây dựng phải có tốc độ phát triển tương xứng mới có thể đáp ứng được. Đối với các công trình, vật liệu xây dựng luôn là vấn đề cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến cả vấn đề kỹ thuật lẫn kinh tế và Vật liệu xây dựng sẽ là ngành chủ lực trong nhiều năm tới.

Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (HCC) tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía Nam đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu Xây dựng có uy tín hàng đầu.

► 07 Lý do nên học ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng:

+ Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng đào tạo tại HCC được Bộ Lao động TB&XH công nhận là ngành trọng điểm ASEAN:

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng trình độ Cao đẳng nhằm mục đích trang bị cho người học sự phát triển toàn diện, có phẩm chất chính trị và có tư cách đạo đức. Ngoài ra, người học sau khi được đào tạo sẽ có đầy đủ năng lực làm việc theo đúng chuyên môn của một Kỹ sư thực hành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng, đáp ứng được các yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc

1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức:

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, khoa học xã hội, tự nhiên, nhân văn nghệ thuật, ngoại ngữ, tin học;

- Có kiến thức chuyên môn về các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng được sử dụng phổ biến hiện nay trong ngành xây dựng. Hiểu biết và am tường về công nghệ sản xuất các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng khác nhau;

- Có khả năng vận dụng những kiến thức nghề nghiệp đã được đào tạo vào trong thực tế sản xuất và công tác sử dụng các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng tại công trường. Giám sát và giải quyết được các vấn đề về công nghệ (trong phạm vi cho phép theo quy định) trong các công ty, nhà máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng;

- Trình bày được quy trình thực hiện thí nghiệm vật liệu xây dựng;

- Vận dụng được các quy định an toàn lao động,vệ sinh môi trường trong xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng;                                         

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định

- Tổ chức và triển khai được công nghệ, quá trình sản xuất trong các nhà máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng;

- Lập được kế hoạch và tiến độ sản xuất;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất;

-  Thực hiện thành thạo các thí nghiệm về vật liệu xây dựng;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm đối với nhóm;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.2.2. Kỹ năng:

- Đọc và vẽ được các bản vẽ kỹ thuật, công nghệ sản xuất trong các nhà máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng;

- Tổ chức và triển khai được công nghệ, quá trình sản xuất trong các nhà máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng;

- Lập được kế hoạch và tiến độ sản xuất;

- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý được các tình huống phát sinh trong quá trình sản xuất;

- Thực hiện thành thạo các thí nghiệm về vật liệu xây dựng.

1.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Vận dụng kiến thức đã học để rèn luyện trở thành người lao động mới có phẩm chất chính trị, có đạo đức tốt và năng lực hoàn thành nhiệm vụ;

- Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và chịu trách nhiệm đối với nhóm;

- Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

- Có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;

- Kiểm soát chất lượng (QA/QC) bê tông và vật liệu xây dựng;

- Quản lý dự án và giám sát thi công công trình;

- Sản xuất kinh doanh các loại phụ gia trong xây dựng;

- Chuyên gia phòng thí nghiệm chuyên ngành LAS-XD, VILAS;

- Chuyên gia phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới;

- Vận hành Phòng điều khiển trung tâm;

- Chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn kỹ thuật, xử lý khiếu nại khách hàng);

- Cán bộ kỹ thuật các công ty sản xuất vật liệu xây dựng, cụ thể tại các vị trí:

+ Gia công nguyên liệu, phối liệu chuẩn bị sản xuất;

+ Tạo hình, trang trí sản phẩm;

+ Gia công nhiệt sản phẩm;

+ Phân loại, hoàn thiện và đóng gói sản phẩm;

+ Kiểm soát chất lượng sản phẩm.

2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:

- Số lượng học phần toàn khóa học: 28 học phần

- Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  80 tín chỉ (1.980 giờ)

- Khối lượng các học phần chung/đại cương: 21 tín chỉ (435 giờ)

- Khối lượng các học phần chuyên môn: 59 tín chỉ (1.545 giờ), trong đó:

+ Khối lượng lý thuyết: 27 tín chỉ (407 giờ)

+ Khối lượng thực hành, thực tập, thí nghiệm: 32 tín chỉ (1.138 giờ)

+ Doanh nghiệp tài trợ học phí hàng năm và tham gia đào tạo cùng Nhà trường:

Công ty Vật liệu xây dựng - Xi măng SCG trao học bổng

Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức trao học bổng

Công ty Bê tông Fico-Pan United trao học bổng

+ Sinh viên được tham quan thực tế, thí nghiệm, thực hành, thực tập và học với doanh nghiệp chiếm 50% thời gian học:

Sinh viên học với chuyên gia Công ty Vật liệu xây dựng SCG

Sinh viên tham quan tại Công ty Bê tông ly tâm Thủ Đức

Sinh viên thực tập tại Công ty Xi măng SCG

Sinh viên kiến tập tại Trạm trộn bê tông SCG

Sinh viên thực hành tại Phòng thí nghiệm VLXD

Sinh viên ép gạch không nung thực tế tại Xưởng thực hành

Sinh viên tham gia workshop do Công ty Xi măng INSEE tổ chức

+ Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với đầy đủ trang thiết bị hiện đại:

+ 100% sinh viên có việc làm tốt sau khi tốt nghiệp:Kiểm định chất lượng công trình

Kiểm soát chất lượng (QA/QC) bê tông và VLXD

Quản lý dự án / Giám sát thi công xây dựng

Cán bộ kỹ thuật các công ty sản xuất vật liệu xây dựng

Chuyên gia Phòng thí nghiệm chuyên ngành LAS-XD

+ Được xét tuyển thẳng liên thông đại học Bách Khoa Tp.HCM và các trường khác:

Xét tuyển thẳng lên Đại học Bách Khoa Tp.HCM

Liên thông Đại học Kiến Trúc Tp.HCM và các trường khác

 

 

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ngành nghề: Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng

 

3. Nội dung chương trình:

Ghi chú: (*) Học phần Giáo dục quốc phòng được bố trí học tập trung vào thời điểm sau khi kết thúc học kỳ 2 (học kỳ hè năm đầu tiên)

5. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

5.1. Các học phần chung bắt buộc áp dụng theo thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành:

Thông tư 24/2018/TT-BLĐTBXH, Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH, Thông tư 11/2018/TT-BLĐTTBXH, Thông tư 11/2018/TT-BLĐT, Thông tư 13/2018/TT-BLĐTBXH, Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH.

5.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Nhằm mục đích giáo dục toàn diện, để sinh viên có được nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, trường có thể bố trí tham quan, học tập, dã ngoại, thực tập thực tế tại các doanh nghiệp nước ngoài trường có ký kết hợp tác.

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm thích hợp.

5.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần:

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần được xác định và có hướng dẫn cụ thể theo từng học phần trong chương trình đào tạo được áp dụng theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 03 năm 2017 về việc ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh & Xã hội và Quyết định số 1005/QĐ-CĐXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế học vụ đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tín chỉ.

5.4. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp:

- Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và phải tích lũy đủ số tín chỉ (80 tín chỉ) theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Người học phải đạt trình độ Tiếng Anh bậc 2/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương và Tin học theo quy định hiện hành của Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy và trình độ Tiếng Anh của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp ngay cho người học.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp và công nhận danh hiệu Kỹ sư thực hành theo quy chế hiện hành.

 

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán