Hướng dẫn làm thủ tục nhập học hệ cao đẳng chính quy 2019 - 2022

► Chú ý khi đăng ký xét tuyển online, 2 ngày sau nhà trường sẽ gửi kết quả về địa chỉ email. 

► Tải phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán