Những thông tin cần thiết để bảo vệ chính mình và giúp phòng tránh lây nhiễm vi-rút cho người khác nếu bạn:

Áp phích Hướng dẫn biện pháp phòng bệnh:

⇒ Áp phích hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú:

  Tờ rơi hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống COVID-19:

 Khuyến cáo phòng chống COVID-19 tại nơi làm việc và người sử dụng lao động:

 

 

 

 

  Áp phích hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng lây nhiễm COVID-19:

 

 

Tờ rơi hướng dẫn rửa tay và sử dụng khẩu trang đúng cách:

 

 

 

Quy trình rửa tay thường quy

 

 

Sưu tầm: https://ncov.moh.gov.vn/

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán