Nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình công nghệ sản xuất gạch không nung vào giảng dạy tại các trường dạy nghề trực thuộc Bộ Xây dựng

      Ngày 28/12/2018, tại Cơ sở 2 - Trường Cao đẳng Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (HCC), Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học " Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình công nghệ sản xuất gạch không nung vào giảng dạy tại các trường dạy nghề trực thuộc Bộ Xây dựng" do Thạc sĩ Nguyễn Bá Khiêm làm chủ nhiệm đề tài. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu là PGS.TS. Lê Anh Đức - Hiệu trưởng HCC. Tham dự buổi nghiệm thu có đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu và các thành viên Ban Chủ nhiệm đề tài.

     ► Đề tài " Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình công nghệ sản xuất gạch không nung vào giảng dạy tại các trường dạy nghề trực thuộc Bộ Xây dựng" bao gồm các nội dung chính như: Biên soạn, xây dựng bộ tài liệu giảng dạy công nghệ sản xuất gạch xây không nung xi măng cốt liệu hoàn chỉnh cho học sinh khối các trường dạy nghề trực thuộc Bộ Xây dựng; Biên soạn tài liệu hướng dẫn thi công xây dựng đối với gạch không nung xi măng cốt liệu; Sản xuất được mô hình sản xuất gạch xây không nung thử nghiệm thực tế cho giảng viên, học sinh thực hành; Xây dựng được quy trình vận hành thiết bị sản xuất gạch xây không nung cụ thể; Đào tạo, hướng dẫn cho học sinh, sinh viên sản xuất thử nghiệm thực tế nhằm nâng cao sự hiểu biết, kỹ năng thực hành và vận dụng vào thực tế sản xuất.

      Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá kết quả nghiên cứu của đề tài cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ khoa học và bám sát đề cương, đáp ứng được các yêu cầu đặt ra; Đề tài có tính ứng dụng cao, kết quả nghiên cứu đạt các chỉ tiêu chủ yếu và yêu cầu khoa học, đạt yêu cầu về giải pháp kỹ thuật trong công nghệ sản xuất gạch không nung xi măng cốt liệu; Đề tài đáp ứng tốt việc thực hành, thực tập trong quá trình đào tạo, giảng dạy tại các cơ sở giáo giục nghề nghiệp; Phần thực hành sử dụng máy dễ dàng, hiệu quả; Nguyên liệu đầu vào đa dạng, sẵn có tại địa phương; Sản phẩm có kiểu dáng, kích thước giống với gạch nung truyền thống. Thân thiện môi trường và dễ tiếp nhận để đưa vào sử dụng.

      Hội đồng nghiệm thu cũng góp ý thêm với Ban Chủ nhiệm đề tài cần bổ sung thêm phần thuyết minh việc áp dụng mô hình dây chuyền sản xuất gạch không nung vào trong việc giảng dạy và đào tạo; Cần có tài liệu hướng dẫn cụ thể việc vận hành mô hình dây chuyền sản xuất gạch không nung; Phần tổng quan cần khảo sát tình hình đào tạo sản xuất gạch không nung hiện nay tại các trường; Tiếp tục kiến nghị Bộ Xây dựng cấp kinh phí thực hiện giai đoạn 2 của đề tài để hoàn thiện, tự động hóa hoàn toàn dây chuyền công nghệ;
Hội đồng thống nhất 100% (7/7 thành viên HĐ) nghiệm thu đề tài ở cấp cơ sở và đề nghị Vụ Khoa học và Công nghệ - Bộ Xây dựng tổ chức nghiệm thu đề tài ở cấp Bộ.

 

Một vài hình ảnh tại buổi nghiệm thu:BM.VLXD

 

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán