Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 của Trường Cao Đẳng Xây Dựng TP. HCM

Toàn cảnh Hội nghị CBCCVC

(TTTT-TV) Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC) Trường Cao Đẳng Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào lúc 8 giờ 00’ ngày 20/10/2018 tại hội trường 1, với sự tham dự của gần 180 CBCCVC của trường, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường và đồng chí Đào Viết Quốc - Chủ tịch Công đoàn trường.

Đồng chí Đào Viết Quốc - Chủ tịch Công đoàn trường thông qua chương trình Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Trong năm học vừa qua, Trường đã đạt được nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác: chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, kiểm định….

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2017 - 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, báo cáo cũng nêu ra những điểm tồn tại, hạn chế ở các lĩnh vực cần phải được khắc phục trong năm học mới.Tiếp đó, Hội nghị đã nghe Báo cáo đồng chí Lê Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đưa ra rất nhiều định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 - 2019; Báo cáo điều chỉnh, sửa đổi của Quy chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo của Ban Thanh tra Nhân dân

Đồng chí Lê Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đưa ra rất nhiều định hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2018 - 2019

Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học; đổi mới phương pháp giảng dạy, công tác tuyển sinh; công tác kiểm định chất lượng, v.v…

Đồng chí Dương Công Đức - Trưởng ban thanh tra nhân dân đọc báo cáo của Ban thanh tra nhân dân

Với sự thống nhất cao, Hội nghị đã thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường Cao Đẳng Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh năm học 2018 - 2019. Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Cao Đẳng Xây Dựng thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị đề ra.

 

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018 - 2019 của Trường thành công tốt đẹp.

TTTT-TV

Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán