Danh sách trúng tuyển ( Đăng ký xét tuyển online năm 2019) - Đợt 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN
( ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE NĂM 2019 - ĐỢT 1)

⇒ Ghi chú:

Thí sinh làm thủ tục nhập học từ ngày 15/08/2019 đến ngày 30/08/2019
Thủ tục nhập học thí sinh xem tại đây:(Hướng dẫn đăng ký nhập học online năm 2019)
 

STT Họ Và Tên Ngày sinh Giới tính Điện thoại Email Năm tốt nghiệp Ngành đăng ký
1 Phạm An An 13/12/2001 Nam 394898642 phaman1305@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
2 Phạm Duy An 04/09/2001 Nam 353165007 Phamduy492@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
3 Nguyễn Thị Mỹ An 11/09/2000 Nữ 335629141 myan1109@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
4 Nguyễn Đức Ân 04/09/2000 Nam 773901588 thuyquyencdhs3@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
5 Huỳnh Hoàng Nhân Anh 18/09/2000 Nam 839337087 hoangnhan06ninhhiep110@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
6 LÊ VĂN ANH 13/09/2001 Nam 868209529 trinhthuy7595@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
7 Nguyễn Văn Bảo 19/12/2001 Nam 868457540 vanbao0868@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
8 Vũ Nguyên Thiên  Bảo 20/05/2001 Nam 969667986 nguyentuyetthanh16@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
9 Mai Trần Quốc Bảo  17/11/2001 Nam 812608199 maitranquocbao2302@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
10 Huỳnh Gia Bảo  29/04/2001 Nam 938756209 huynhgiabao29042001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
11 Thái Minh Cảnh 17/05/2001 Nam 395105043 tienthai@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
12 Trần Minh  Cảnh 24/06/1999 Nam 902959500 tranminhcanh2406@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
13 Đỗ Văn Cao 29/10/2001 Nam 388212549 cao01688212549@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
14 Võ Văn Chí 04/11/2001 Nam 984566944 chi041101@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
15 Phan Hoàng Chương 06/05/2001 Nam 332762858 phanhoangchuong1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
16 Lương Phan  Công 16/10/2001 Nam 393500683 tieuhaclong4132@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
17 Tạ Quốc Cường 28/09/2001 Nam 368996373 tathanhhung2016@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
18 Nguyễn Văn Cường 10/09/2001 Nam 902524941 mynt16402@st.uel.edu.vn 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
19 Phạm Đình  Cường 20/06/1990 Nam 935590925 phamdinhcuong2006@gmail.com 2008 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
20 Võ Văn  Cường 27/03/2001 Nam 388504954 vancuong27032001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
21 Phạm Tứ Đại 10/01/2001 Nam 395220376 daiphamotp@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
22 Tống Công Danh 04/01/2001 Nam 384615904 danhdanh645@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
23 Nguyễn Thị Hồng Đào 01/09/2001 Nữ 969663253 daonguyen01092001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
24 Trương Trần Quốc Đạt 10/01/1997 Nam 904042017 quocdat11197@gmail.com 2015 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
25 Nguyễn Hữu  Đạt 20/07/2001 Nam 392265800 datnguyen200700@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
26 Lê Tấn Đạt 10/09/2001 Nam 394870285 letandat910@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
27 Lê hữu  Đạt 25/01/1999 Nam 975209067 ledat250199@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
28 Lê Tấn Đạt 20/05/2001 Nam 837421891 tandat20052001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
29 Lê Hoàng Đạt 13/02/2001 Nam 972983273 lehoangdat94@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
30 Trần Trung Đình 03/08/2001 Nam 393534983 trungdinh.100992@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
31 Võ Thành  Đô 21/10/2001 Nam 774880281 thanhdolovenguyen123@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
32 HỒ THANH ĐÔ 20/09/2001 Nam 329271936 hothithuyvi95@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
33 Nguyễn Lê Duy Đông 01/04/2001 Nam 918796901 dongnguyen9a1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
34 Nguyễn Văn Đồng 11/07/2001 Nam 886352175 quyletheboy@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
35 Y Du Ram 22/07/2000 Nam 384081120 ramdangcap@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
36 Hồ Ngọc Dung 27/09/2001 Nữ 932801523 dungho240@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
37 Nguyễn Mạnh  Dũng 08/09/2001 Nam 928049481 nguyenmanhdung.010101@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
38 Nguyễn Tiến Dũng 25/01/2001 Nam 337549339 tananfc2015@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
39 Trần Văn Dương 04/09/2001 Nam 1683441972 tvd.7809@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
40 Nguyễn Đình Duy Anh 29/09/2001 Nam 337990630 duyanhnguyendinh.dn@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
41 Châu Mỹ Duyên 30/07/2001 Nữ 337138403 chaumyduyenpm1234@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
42 Phạm Thị Giang 16/04/2001 Nữ 962979172 ptg1604@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
43 Nguyễn Thị 02/01/2001 Nam 889298710 nha036237@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
44 Hà Kim Ngân 07/07/2001 Nữ 901065725 hakimngan772001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
45 Nguyễn Ngọc Hải 12/05/2001 Nam 823458639 phattainguyenngoc@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
46 Nguyễn Văn Hạnh 15/09/2000 Nam 338246237 cloundsnguyen@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
47 Phạm Thị Minh  Hậu 31/12/2001 Nữ 336075370 phamthiminhhau311201@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
48 Đàng Trung Hậu  21/06/2000 Nam 385311614 trunghau2162@gmail.com 2016 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
49 VÕ ĐÌNH HIỀN 07/05/2001 Nam 938226873 vothuha140695@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
50 Nguyễn Khắc Hiếu 29/05/2001 Nam 333400243 khachieu.a7@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
51 LÊ TRỌNG HIẾU  22/07/2000 Nam 338084186 letronghieu2207@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
52 Nguyễn Văn Hòa 11/07/2000 Nam 377900832 nguyenvanhoa110720000@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
53 Nguyễn Việt Hoàng 04/12/2001 Nam 335293698 linhsobin18x@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
54 ĐỖ PHÚC HOÀNG 13/05/2001 Nam 393690962 hoangdo130501@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
55 Lê phước Hoàng 29/03/2001 Nam 914264365 phuochoang2903@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
56 Nguyễn Tấn Học 26/04/2001 Nam 369971466 lalakiss128@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
57 Võ Duy Huân 28/05/2001 Nam 394035296 voduyhuan09@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
58 HOÀNG TIẾN HÙNG 31/12/2001 Nam 582832423 hoanghung311201@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
59 Nguyễn Lê Quốc Hưng 26/05/2001 Nam 866111707 tranqui73ts@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
60 Nguyễn Lê Hưng 05/01/2001 Nam 362920387 nguyenlehung2924@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
61 Lê Thanh Hùng  16/03/2001 Nam 349694688 hungab629@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
62 Trần Đình  Huy 15/11/2001 Nam 967109481 huy87034@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
63 Lưu Quang Huy 24/01/2019 Nam 903321104 lqh2401@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
64 Lê Nhật Huy 16/12/2001 Nam 833210100 nhathuy16122001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
65 Trần Đức Huy 20/07/2001 Nam 0332424314  tranhuy14935@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
66 Nguyễn Gia Huy 11/09/2001 Nam 932588669 ypshuy798738@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
67 Tài Hoàng Kha 14/05/2000 Nam 389704542 taihoangkha@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
68 Hồ Văn  Khá 06/03/2001 Nam 382559203 hovankha11c7@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
69 Đặng Hoàng Khải 18/01/2001 Nam 973064951 oanghai0987@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
70 Phạm Quốc Khánh 06/06/2001 Nam 983248751 pkhanh751@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
71 Châu Hoàng Khánh 22/01/2000 Nam 989196064 chkhanh2201@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
72 Phạm Khắc  Khanh  30/09/2000 Nam 364191703 nvhayenthanh@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
73 Phạm Khắc  Khiêm 12/05/2000 Nam 921499698 phamkhackhiem@icloud.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
74 Huỳnh Trí Khoa 03/10/2001 Nam 944255253 hmpthao4894@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
75 Hoàng Ngọc  Khoa 01/09/2001 Nam 949975059 khoahoang192001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
76 Thập duy Khoa 16/09/1999 Nam 828759675 thapduykhoa99@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
77 Trương Thế Kiệt 07/03/2001 Nam 817668887 truongthekietnc@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
78 Phạm Minh Kỳ 23/08/2001 Nam 388872706 captainky12@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
79 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 21/11/1998 Nữ 963930921 baongocxuxu260718@gmail.com 2016 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
80 Lê Hoàng Linh 12/12/1996 Nam 769999448 lehoanglinh9999448@gmail.com 2015 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
81 Nguyễn ngọc  Loa 12/09/1999 Nam 347661382 nnloa12a6@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
82 Võ Văn Lộc  10/10/1998 Nam 941963830 hoaian060702@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
83 Lê Tấn  Lộc  08/12/2001 Nam 366617463 letanloc703@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
84 Huỳnh Quốc Long 29/03/2001 Nam 585789661 Huynhquoclong80@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
85 TRẦN HOÀNG PHI  LONG 22/06/2001 Nam 901147534 tranhoanglong889@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
86 NGUYỄN HỮU LUÂN 20/08/2001 Nam 356759764 luannguyen0820@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
87 Phạm Văn Lưu 15/09/2001 Nam 329389489 phamvanluupvl@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
88 Trần Văn Ly 07/11/2001 Nam 845210200 tranvanly07111999@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
89 Dương Hương  Ly 20/08/2001 Nữ 389752979 duonghuongly447@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
90 Nguyễn Văn Mai 10/09/2001 Nam 364433732 nguyenvanmai1009@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
91 Mạnh Mạnh 04/11/2001 Nam 339153025 hardinghoangmanh@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
92 Trương Ngọc  My 26/10/2001 Nữ 868052538 truongngocmy2610@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
93 Châu Họa My 26/12/2001 Nữ 396854147 chauhoamy26122001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
94 Trần Phương  Nam 07/09/2001 Nam 393665132 tpnam12c10ntmk@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
95 Trương Quốc Nam 15/01/2001 Nam 345174129 truongquocnam1512001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
96 Trần Phương Nam 07/09/2001 Nam 393665132 tpnam12c10ntmk@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
97 Võ Văn Hoài Nam 16/04/2001 Nam 377699245 hnam8130@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
98 Hồ Hải  Nam 29/05/2000 Nam 899517899 hohainam2952000@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
99 Võ Văn Hoài  Nam 16/04/2001 Nam 377699245 nguyennga282434@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
100 Phạm Duy Nam 04/02/2001 Nam 945289257 damnuy422001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
101 Nguyễn Phương Nam 26/08/2001 Nam 797936912 phuongnam12a6br@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
102 Đàng Duy Ngư 13/09/2001 Nam 353535082 ddn13092001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
103 Nguyễn tấn Nguyên 21/06/2001 Nam 383756186 nguyentannguyen343r@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
104 Lưu Ngọc  Nguyên  02/07/2001 Nam 367544597 luungocnguyen.010101@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
105 Thái Thành  Nhân 27/11/2001 Nam 349825700 thaithanhnhan271101@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
106 Trần Duy Nhất 12/02/2001 Nam 0982385723  nhattranit4@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
107 Nguyễn Văn Nhật 14/01/1999 Nam 364323242 nguyenvannhat14199@gmail.com 2017 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
108 Nguyễn Anh  Nhật 26/11/2001 Nam 388914984 Lamtrieu1382611@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
109 Nguyễn Đình Nhu 14/07/2000 Nam 356314043 nnhu39438@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
110 Nguyễn Thị Quỳnh Như 04/11/2001 Nam 387774617 anhuchanyeol@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
111 Trương Thị Hồng Nhung 22/01/2001 Nữ 783551858 truongsinh@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
112 Nguyễn Thị Thanh Nhung 29/10/2001 Nữ 813909695 Thanhnhung0813909695@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
113 Nguyễn Minh  Nhựt 03/10/2001 Nam 394500289 kuken289@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
114 Cống Vĩnh Phát 12/11/2001 Nam 363616744 congvinhphat@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
115 Cao Thái Phi 18/09/2001 Nam 383501715 thaiphi18092001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
116 Bùi Chí  Phố  14/05/2001 Nam 869363455 buichipho123@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
117 Nguyễn Xuân Phong 05/01/2001 Nam 967438157 xuanphong2000@email.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
118 Hoàng Vĩnh Phúc 10/07/2001 Nam 337434849 thuandeptrai0102123@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
119 Lê hồng đại Phước 01/01/2001 Nam 347731339 24phuocvogiu@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
120 Quãng Nguyên Phương 30/07/2001 Nam 376512575 nguyenphuongntn3@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
121 Đậu Thanh Phương 01/01/2001 Nữ +8497306191 ttphuong522@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
122 Bạch Ngọc Phường 21/07/1998 Nam 327108725 bachlongphi1209@gmail.com 2016 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
123 Nguyễn Anh Quân 27/07/2001 Nam 845430008 saddyclow@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
124 Đoàn quang  Quân  01/01/2001 Nam 372470341 Quangquantlvn1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
125 Nguyễn  Quang 24/12/1997 Nam 349155055 quangkute1224@gmail.com 2016 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
126 Nguyễn Ngọc Quang 08/03/1996 Nam 854488666 quang6@vietjetair.com 2014 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
127 Trần Võ Văn  Quốc 14/10/2001 Nam 359124107 tranvovanquoc.1410@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
128 Mai Hoàng Quy 20/06/2001 Nam 965038237 maiquy247@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
129 Phạm Thị Bé Quyên 28/10/2000 Nữ 379414218 phatcao118@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
130 Lê Văn Rêu rêu 24/03/1997 Nam 833121114 reule1997@gmail.com 2015 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
131 K'Mi Sael 22/02/2000 Nam 968806910 misaen2222@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
132 Nguyễn Thành  Sâm 02/11/2000 Nam 354441839 thanhsam.0211@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
133 Nguyễn Thành  Sâm 02/11/2000 Nam 354441839 thanhsam.0211@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
134 Nguyễn Quang Sang 20/08/2001 Nam 971901038 nguyenquangsanga9@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
135 Phan Trọng SANG 09/10/2001 Nam 1666001570 sang.kiu124@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
136 Nguyễn Ngọc Sơn 28/04/2001 Nam 979766341 nguyenngocson6341@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
137 Đào Thanh  Sơn 06/01/2001 Nam 346074652 thanhson412001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
138 Nguyễn Hoàng  Sơn  11/05/2001 Nam 917362052 Hoangson77st@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
139 Nguyễn Tấn  Tài 31/08/2001 Nam 796845853 tai99991111@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
140 Trần Quang Tâm 08/01/2001 Nam 355043630 tranquangtam01655043630@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
141 Lê Minh Tâm 01/03/2001 Nam 867986255 saule9045.@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
142 Nguyễn Mạnh  Tâm 20/08/2001 Nam 366760509 tamnguyen20082001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
143 Trần Đình Tấn 29/04/2001 Nam 984824540 trandinhtan0987654321@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
144 Võ Phát  Tấn 04/07/1996 Nam 328509802 phattanhappy@gmail.com 2014 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
145 Nguyễn Thanh  Tấn 23/12/2001 Nam 359852304 thanhtan2kk1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
146 Nguyễn Biên Tập 23/11/2000 Nam 334523820 bientap12a5@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
147 LONG MINH NGỌC THẠCH 14/03/2001 Nam 983049901 duythanhk38@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
148 Đào Văn Thái 04/10/1998 Nam 825390791 vanthai0410@icloud.com 2016 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
149 Phạm Quốc Thái 20/01/2001 Nam 356224790 phamquocthai12a6@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
150 Trần Nguyễn Hoàng Thanh 01/01/2001 Nam 924606950 hoangthanhxxxyyy@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
151 Nguyễn tấn Thành 17/09/1995 Nam 346102926 hoanganhgl1995@gmail.com 2017 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
152 Trương Công Thể 06/02/2001 Nam 333341273 the01020123@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
153 Bùi Thị Uyên Thi Thi 20/11/2001 Nữ 933245822 uyenthibui2010@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
154 Huỳnh Đức Thiên 07/03/2019 Nam 389686373 huynhvanan.01963@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
155 Lương Hoàng Thiện 04/11/2001 Nam 902751199 luonghoangoanh.lho@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
156 Nguyễn Văn Phước Thiện 12/04/2000 Nam 962517105 nguyenvanphuocthien@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
157 Nông Chí Thiện 10/05/2001 Nam 355165112 nongchithien1005@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
158 Lê Ngọc Thoại 20/01/2001 Nam 969139340 ngocthoai7701@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
159 Huỳnh Thị  Thu 13/04/2001 Nữ 919963864 huynhthithu13042001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
160 Võ Duy Thức 19/10/2001 Nam 358168321 thucvo123bangbang@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
161 HUỲNH CÔNG  THƯƠNG 29/05/2000 Nam 346846715 thienvan2909@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
162 phạm Thị Hiền Thương 26/08/2001 Nữ 384565675 thuonghienn08@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
163 Nguyễn Thi Hoa Tiên 22/01/2000 Nữ 342837161 htien7804@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
164 nguyễn thế tiên 17/11/2001 Nam 383876013 onghoanghonguyen20011117@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
165 Nguyễn Thi Hoa Tiên 22/01/2001 Nữ 342837161 htien7804@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
166 Lê Thị Bội Tiền 13/09/2001 Nữ 347575536 lethiboitien1309@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
167 Lê Thị Bội Tiền 13/09/2001 Nữ 347575536 lethiboitien1309@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
168 Nguyễn Thị Kiều  Tiên  13/07/2019 Nữ 985895224 kieutienq322001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
169 Trần Quốc Tiếng 08/09/2001 Nam 349684536 quoctieng4536@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
170 Nguyễn Thành Tính 16/11/2001 Nam 332236189 nguyenthanhtinh20011116@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
171 Nguyễn Thiện Toàn 13/04/2001 Nam 352520370 toanthie11@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
172 Toàn 29/10/2001 Nam 395342125 toanmade@gami.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
173 Trần Hữu Toàn 04/04/2001 Nam 986672030 capuchuot@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
174 Huỳnh Văn  Toàn 05/12/2001 Nam 398425760 huynhvantoanpy206@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
175 Lê Toàn Toàn 29/10/2001 Nam 395342125 toanmade29@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
176 Nguyễn Đình Trân 31/12/2001 Nam 929398284 nguyendinhtran3112@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
177 Võ Trọng Trí 30/07/2001 Nam 385145314 trivo660@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
178 Huỳnh Thanh Triệu 15/02/2001 Nam 368132272 huynhthanhtrieu1502@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
179 Trần Thị Diễm Trinh 18/09/2001 Nữ 945819782 Tranthidiemtrinh134490@gmai.com4 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
180 Nguyễn Mạnh Trình 17/08/2001 Nam 389703432 nguyenmanhtrinh2001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
181 Trần Nguyễn Hữu Trọng 10/01/2001 Nam 585388993 trong99990000@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
182 Hồ Xuân Trọng 14/10/2001 Nam 767602269 trong2kk1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
183 Hồ Xuân  Trọng 14/10/2001 Nam 767602269 trong2kk1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
184 Trần Thị Trúc Linh 21/10/2000 Nữ 334809663 linh02346@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
185 Nguyễn Quốc Trung 26/11/2001 Nam 349472341 nqtrung12c5ntt@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
186 Lê Văn Trương 20/11/2000 Nam 373450857 truongn1123258@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
187 Ngô Lập Trường 02/12/2001 Nam 327460323 ngolaptruong02122001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
188 Nguyễn Phi  Trường 20/09/2001 Nam 978709870 truongnguyen682001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
189 Bùi Quang Trường 25/07/2001 Nam 896212633 0896212633t@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
190 Nguyễn Phước Lam Trườn Trường 24/05/2001 Nam 774862945 lamtruong2405@gmail.com 2001 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
191 Hồ Sĩ Trường 08/11/2001 Nam 965457381 hosytruong01@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
192 01/10/1999 Nam 947117548 tuvo1101999@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
193 Quách Đình Minh 10/04/2001 Nam 975954065 tusang10042001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
194 Phạm Minh 20/10/2001 Nam 399107270 phamminhtulnbp@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
195 LÊ NHỰT  10/03/2001 Nam 766899977 thuydung180917@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
196 Nguyễn Anh 07/11/2001 Nam 395947654 anhtukutt@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
197 Phạm ngọc Tuân 24/02/1989 Nam 979022589 tuanpham2401989@gmail.com 2007 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
198 NGUYỄN ĐỨC ANH TUẤN 05/04/2001 Nam 346807572 nguyenducanhtuan.9b@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
199 BÙI THANH TÙNG 15/01/2001 Nam 375982393 buithanhtungdojo@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
200 Nguyễn Thị Hồng Uyên 10/09/2000 Nữ 334809663 nguyenhonguyen1009@gmail.com 2018 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
201 Trần Thị Thu  Vân 22/05/2001 Nữ 333509813 tranthithuvan1406@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
202 Nguyễn Thị Vân Anh 06/11/2001 Nữ 923870518 Nguyenthivananh2001hg@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
203 Phan văn Việt 08/03/2001 Nam 961372129 phanvanviet0803@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
204 Nguyễn Thành Vinh 06/01/2001 Nam 388165025 nguyenthanhvinh6121@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
205 Hoàng Vinh 05/07/2001 Nam 389346896 atagettol@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
206 Nguyễn Thanh 26/07/2001 Nam 904091030 thanhvu2xx1k@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
207 Lê Tuấn 15/01/2001 Nam 365289104 letuanvu150101@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
208 Nguyễn Quốc Vy 03/05/2001 Nam 963832942 nguyenvyquoc2001@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
209 Lưu Thị Kim Xuyến 25/06/2001 Nữ 365643848 kimxuyen25062k1@gmail.com 2019 Công nghệ kĩ thuật công trình xây dựng
210 Nguyễn Xuân Huy 14/04/2001 Nam 332025127 14042001huydztv@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật giao thông
211 Nguyễn Văn Huy 01/01/2000 Nam 384598943 huynguyenqn0112@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật giao thông
212 Trần Thành Nam 22/09/2000 Nam 388723157 tranthanhnambtre@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật giao thông
213 Quách Đình Minh  10/04/2001 Nam 975954065 tusang10042001@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật giao thông
214 Nguyễn Thành Vinh 06/01/2001 Nam 388165025 nguyenthanhvinh6121@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật giao thông
215 Lý Thị Thanh Tâm  18/05/2001 Nữ 903691495 nguyentungly2511@gmail.com 2019 Quản lý tòa nhà
216 Nguyễn Ngọc  Tân 09/01/2001 Nam 977411023 nguyenngoctanb@gmail.com 2019 Quản lý tòa nhà
217 Nguyễn Văn Nhật 14/01/1999 Nam 364323242 nguyenvannhat14199@gmail.com 2017 Trắc địa công trình
218 Nguyễn Hoàng Tấn 04/01/1981 Nam 909180919 motnganki@gmail.com 2000 Trắc địa công trình
219 Trần Thị Thảo  Nguyên 28/10/2001 Nữ 375825220 nt743799@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
220 Lê Thị Ngọc Oanh 03/12/2001 Nữ 933482406 ngocoanh482406@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
221 Nguyễn Hoàng  Sơn  11/05/2001 Nam 917362062 Hoangson77st@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
222 Nguyễn Thị Ngọc Thuyết 06/06/2001 Nữ 334124573 ngocthuyet150301@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
223 Phạm Minh  20/10/2001 Nam 399107270 phamminhtulnbp@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
224 Nguyễn Thành Vinh 17/03/2001 Nam 911082680 nvinh2292@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
225 Nguyễn Đức 30/05/2001 Nam 378488642 dloi34626@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng
226 Bùi Công  Diễn 10/02/2001 Nam 332835102 buicongdien16@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
227 Võ Tấn  Đường 12/11/2001 Nam 339507712 votanduong20011211@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
228 Lê Thị Quế Hân 07/04/2001 Nữ 353157106 quehan123@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
229 Duương Đức Hoan 18/08/2001 Nam 978644719 knightdr99@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
230 Đinh Phạm Hữu Hưng 08/03/1993 Nam 342526270 hungdinhdl93@gmail.com 2012 Thiết kế nội thất
231 Lê Huỳnh Hưng 16/04/2001 Nam 372903146 lehuynhhungh9@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
232 Trương Văn Kết 18/08/2001 Nam 372386771 truongthinogts15@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
233 Nguyễn Công  Khanh 19/02/1995 Nam 969363660 kannguyen.1902@gmail.com 2013 Thiết kế nội thất
234 Huỳnh Tấn  Lộc 12/07/2001 Nam 384001166 huynhphuonglinh96@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
235 Nguyễn Tấn Long 01/02/2001 Nam 367209532 nguyentanlong0102kg@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
236 Đoàn Long  Nhật 15/01/2019 Nam 867943267 Doanlongnhat15012001@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
237 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/03/2001 Nữ 961911329 nhoknhunguyen@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
238 Nguyễn Thế Thành 26/04/2001 Nam 987744558 autosechacker@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
239 Trần Quốc Thành 16/11/2000 Nam 399711239 quocthanh16112000@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
240 Sử Thị Ngọc Như  Thừa 18/08/2000 Nữ 973942049 sunhuthua@gmail.com 2018 Thiết kế nội thất
241 Nguyễn Văn  Thương 05/11/2001 Nam 374568723 nguyenvanthuongglak669@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
242 Bạch Thanh Tuấn 29/12/2001 Nam 398677995 thanhtuan190119@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
243 Mai Hồng Tú Vy 13/05/2000 Nữ 365407875 maitrieuvy1305@gmail.com 2019 Thiết kế nội thất
244 Phan Thế Phong 19/10/1998 Nam 335642032 Phanthephongdx2@gmail.com 2019 Quản lý khu đô thị
245 Đỗ Duy  Anh 02/12/2001 Nam 379135423 hlsduyanh140@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
246 Dương Đình Đình 01/01/2001 Nữ 523741532 duongthinguyetnga@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
247 Trần Thị Mỹ Duyên 02/12/2001 Nữ 367285257 duyenduyentran02@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
248 Huỳnh Kim Hoàng Em 15/02/2001 Nam 333802478 huynhkim.hoangem@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
249 Lê Hoàng Minh Hiếu 11/04/2001 Nam 344494253 llehhoanghhieu@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
250 Võ Ngọc Hoàn 08/09/2001 Nam 972085033 vuthinhungqh@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
251 Mai Văn Hùng 14/05/2001 Nam 386211395 duymenhung@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
252 Huỳnh Thị Thu Hương 05/07/2001 Nữ 901473239 thuhuonghuynh999@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
253 Dương Văn  Huy 20/11/2001 Nam 978530711 duongvanhuy1174@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
254 Nguyễn Hoàng Huy 26/11/2001 Nam 845405569 gohan020403@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
255 Nguyễn Trung  Kiên 28/09/2001 Nam 949192045 duongthilinh03011997@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
256 Lê Hoàng Linh 12/12/1996 Nam 769999448 Lehoanglinh12121996@gmail.com 2015 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
257 Võ Thị Mỹ Nhân 16/12/2001 Nữ 397825048 nhanvo16122001@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
258 Cao Thái Phi 18/09/2019 Nam 383501715 thaiphi18092001@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
259 Nguyễn Hữu Phước 27/07/2019 Nam 984861937 phuocnguyen.271201@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
260 Trần Văn Quân 05/09/2000 Nam 393579082 quanvan592000@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
261 Trần Minh  Sơn 14/01/2001 Nam 937336914 minhson14012001@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
262 Ngô Xuân Sơn 21/01/1996 Nam 969101955 lamson9697@gmail.com 2014 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
263 Trần Thanh Thiên 01/05/2001 Nam 869807248 thien09012001@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
264 Nông Chí Thiện 10/05/2001 Nam 355165112 nongchithien1005@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
265 Võ Trọng Trí 30/07/2001 Nam 385145314 trivo660@gmail.com 2019 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
266 Trần Nguyễn Kiều Chi 30/05/2001 Nữ 972129622 kieuchi04@gmail.com 2019 Kế toán
267 Nguyễn Thị Ngọc Dung 29/07/1996 Nữ 855497949 Dungnguyen.290796@gmail.com 2014 Kế toán
268 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 03/11/1999 Nữ 327726670 nguyenmyhang0311@gmail.com 2017 Kế toán
269 Nguyễn Vinh Hiển 27/04/2001 Nam 989985236 vinhhienbt274@gmail.com 2019 Kế toán
270 Nguyễn Quang Huy 18/01/2001 Nam 942234446 nguyenquanghuy.9096@gmail.com 2019 Kế toán
271 Trần Nhật Khoa 24/11/2001 Nam 0377056583  khoatran.24112001@gmail.com 2019 Kế toán
272 Nguyễn Hồng Tuấn  Kiệt 05/08/2001 Nam 522383709 nguyenhongtuankiet.12a3.2019@gmail.com 2019 Kế toán
273 Hoàng Nghĩa Mạnh 04/11/2001 Nam 339153025 hardinghoangmanh@gmail.com 2019 Kế toán
274 Hà Bảo Ngọc 02/09/2001 Nữ 386241861 160tonthattung@gmail.com 2019 Kế toán
275 Trương Thị Nhi 20/06/2001 Nữ 942092921 truongthinhikan@gmail.com 2019 Kế toán
276 Nguyễn Phước Sang 02/02/2001 Nam 392648616 mitaquyen@gmail.com 2019 Kế toán
277 Lê Minh Tâm 09/04/2001 Nam 335674314 leminhtam2k1@gmail.com 2019 Kế toán
278 Nguyễn Thanh Tâm 16/01/2001 Nam 336426513 latamxl@gmail.com 2019 Kế toán
279 Phạm Thị Hiền Thương 26/08/2001 Nữ 384565675 thuonghienn08@gmail.com 2019 Kế toán
280 Hồ Xuân  Trọng 14/10/2001 Nam 767602269 trong2kk1@gmail.com 2019 Kế toán
281 Đặng Thị Tố Yên 09/12/2001 Nữ 837561379 dangthitoyen09122001@gmail.com 2019 Kế toán
282 Lê Quốc Thắng 02/02/2001 Nam 964787467 thangstarboy2001@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
283 Phạm An 13/12/2001 Nam 394898642 phaman1305@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
284 Nguyễn An 03/03/2001 Nam 817673237 linhcutephomaique2@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
285 Nguyễn Văn Bảo 19/12/2001 Nam 868457540 vanbao0868@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
286 Hà Thế Bảo 02/05/2001 Nam 329849354 hathebao020501@gmai.com 2019 Quản lý xây dựng
287 Nguyễn Xuân Đăng 02/10/2001 Nam 815733847 Xuandang145@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
288 Nguyễn Hoàng Danh 23/11/2001 Nam 798087261 hoangdanh148@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
289 Nguyễn Thanh Đệ 12/04/2001 Nam 964496837 nguyen.thanhde1287@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
290 Trần Trung Đình 03/08/2001 Nam 393534983 trungdinh.100992@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
291 Nguyễn Minh Đức 28/05/2000 Nam 968712365 minhduc2852k@gmail.com 2018 Quản lý xây dựng
292 Nguyễn Trường  Dương 10/03/2001 Nam 392028120 Nguyentrduong10032001@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
293 Nguyễn Lê Mỹ  Hiệp 20/01/2001 Nữ 924246653 nguyenminhhiep2111@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
294 Trần Minh Hiếu 28/12/2001 Nam 373124927 hieuc3.thpt@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
295 Võ Duy Huân 28/05/2001 Nam 394035296 voduyhuan09@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
296 Nguyễn Quốc Huy 27/12/2001 Nam 359862553 huyrua2712@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
297 Nguyễn Huy 20/01/2001 Nam 911765902 nguyenhuy01202@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
298 Nguyển Hoàng  Huy 24/07/2001 Nam 354844730 nguyenhoanghuy24072001gcd@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
299 Trần Thị Thu Huyền 02/01/2001 Nữ 968631437 tranhuyen010301@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
300 Lê Ngọc Khải 12/12/2001 Nam 969296631 lnkhai.thpt.c9@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
301 Nguyễn Thành Lợi 26/08/2001 Nam 963259214 nguyenthanhloivoxu@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
302 Huỳnh Quốc  Long 29/03/2001 Nam 585789661 Huynhquoclong80@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
303 Châu Hải Long 19/03/2001 Nam 388016019 hailong.190301@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
304 Dương Thị Kiều Mến 09/07/2001 Nữ 972105693 menkieu191@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
305 La Thanh Nam 26/10/2000 Nam 334058652 lathanhnam2610@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
306 Huỳnh Thị  Ngọc 14/02/2001 Nữ 941489304 nheo2708@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
307 Nguyễn Ngọc Lĩnh  20/12/2001 Nam 382275943 nguyenngoclinh12a3@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
308 Lê Trung  Nhân 12/02/2001 Nam 945486757 hamilee.hami@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
309 Nguyễn Hoàng Thanh Phong 16/07/2001 Nam 866113421 phuongptpnc@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
310 Hoàng Vĩnh Phúc 10/07/2001 Nam 347244614 hoangvinhphuc359@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
311 Nguyễn Tấn Phước 05/01/2001 Nam 844009385 mykim911516@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
312 Trần Phước Minh Quang 03/07/2001 Nam 905669206 minhquangvt137@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
313 Trần Thanh  Quang 16/06/2001 Nam 366762314 letrungtan98@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
314 Phạm Đình Tân 21/01/2001 Nam 387068740 phamdinhtan125tp@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
315 Lê Phú Tân 09/07/2001 Nam 334716143 lptanc2@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
316 Nguyễn Hữu  Thành 11/11/2000 Nam 799326899 vinahay1234@gmail.com 2015 Quản lý xây dựng
317 Bùi Long Gia  Thịnh 23/09/2001 Nam 978094565 thinhsony4565@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
318 Nguyễn Thị Thanh Tình 21/04/2001 Nữ 935210816 jessica212801@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
319 Quảng Thị Kim Trân 24/11/2001 Nữ 962396802 kimtran241101@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
320 Võ Trọng Trí 30/07/2001 Nam 385145314 trivo660@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
321 Lê Đình Trọng 27/10/2001 Nam 836147947 trongle27102001@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
322 Trần Quang Tuấn 28/05/2001 Nam 394932050 tuantrandp1@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
323 Nguyễn Minh  Tuấn 06/11/2001 Nam 333237124 minhtuan06112001@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
324 Cửa Thanh Tuyên 13/03/2001 Nam 928277930 tuyen0928277930@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
325 Hồ Công Tuyên 17/04/1999 Nam 858069670 hctuyen.1999@gmail.com 2017 Quản lý xây dựng
326 Nguyễn Thành Vinh 06/01/2001 Nam 388165025 nguyenthanhvinh6121@gmail.com 2019 Quản lý xây dựng
327 Nguyễn Thị Hải Yến 16/05/2000 Nam 968658621 haiyennguyen16052000@gmail.com 2018 Quản lý xây dựng
328 Hoàng Thị Ngọc   Linh 31/07/2001 Nữ 949018361 hoangthingoclinh12a7@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
329 Trương Trần Quốc  Đạt 10/01/1997 Nam 904042017 quocdat110197@gmail.com 2015 Quản trị kinh doanh
330 Võ Hoàng Duy  13/05/2000 Nam 366771562 hoangduy13520@gmail.com 2018 Quản trị kinh doanh
331 Lê Thị Cẩm Giang 10/05/2001 Nữ 835533187 giangle10052001@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
332 Nguyễn Thị 01/01/2001 Nữ 889298710 nha036237@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
333 Mai Văn Hậu 04/08/2001 Nam 346554417 maivanhau62@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
334 Nguyễn Vinh Hiển 27/04/2001 Nam 989985236 vinhhienbt274@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
335 Võ Nguyễn Đình Hiệu 16/04/2001 Nam 389170183 hieunato790@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
336 Nguyễn Công Hùng 06/02/2001 Nam 935521421 ngochanqp5@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
337 Đặng Hoàng Khải 18/01/2001 Nam 973064951 oanghai0987@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
338 Hồ Thị Khánh 20/08/2000 Nữ 359188876 hothikhanh09@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
339 Thập duy Khoa 16/09/1999 Nam 828759675 thapduykhoa99@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
340 Phạm Quốc Khoa 09/10/2001 Nam 383497471 pquockhoa12a5ntt@gmail.com 0 Quản trị kinh doanh
341 Nguyễn Thị Ngọc Linh 01/06/2001 Nữ 935960302 linhnhoint@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
342 Phan Thị Quỳnh Mai 05/01/2001 Nữ 838438136 phanthiquynhmai2609@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
343 Huỳnh Thị Tuyết Nga 01/02/2001 Nữ 365655928 Huynhnga1201@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
344 Nguyễn Thị Thu Nga 27/11/2001 Nữ 889742441 ngan54707@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
345 Phạm Nguyễn Huyền Ngọc 24/07/2001 Nữ 358156628 phamnguyenhuyenngocabc@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
346 Dương Thị Ngưu 06/07/2001 Nữ 347532481 thinguu.06072001@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
347 Nguyễn Thị Thanh Nhung 26/05/2001 Nữ 359037384 thanhthinguyennhung26@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
348 Trần Duy Phương 04/12/2000 Nam 926703309 duyphuong4122000@gmail.com 2018 Quản trị kinh doanh
349 Phạm Minh Quân 18/08/2001 Nam 362374543 mquan1808@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
350 Đoàn Thanh Riêm 24/10/2001 Nam 843566427 doanthanhriem24@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
351 Trương Thị Tuyết  Sương 25/10/2019 Nữ 396174917 tuyetsuongbro@gmail.com 2019 Quản trị kinh doanh
352 Nguyễn Thọ Thương 08/01/1999 Nam 981055611 Nguyenthothuong611@gmail.com 2018 Quản trị kinh doanh
353 Trượng Thị Mỹ  Thuyên  23/03/2000 Nữ 973467651 truongthimythuyen@gmail.com 2018 Quản trị kinh doanh
354 Huỳnh Văn Hồng Ân 30/10/2009 Nữ 925078575 an25791892@gmail.com 2018 Quản trị và kinh doanh bất động sản
355 Trần Quốc Diễn 03/02/2000 Nam 363838551 quocdient30@gmail.com 2018 Quản trị và kinh doanh bất động sản
356 Đặng Đắc Đức 15/01/2001 Nam 376990714 dangquoctinh1506@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
357 Nguyễn Tiến  Dũng 26/05/2001 Nam 919607185 12a4nguyentiendung@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
358 Dương Thành  Được 13/01/2001 Nam 387554819 duongthanhduoc4819@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
359 Nguyễn Trọng Duy 12/07/2001 Nam 907706259 anhtuduy08@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
360 Dương Châu  Hội  14/09/2000 Nam 378363208 hoiduong14@gmail.com 2018 Quản trị và kinh doanh bất động sản
361 Võ Duy Huân 28/05/2001 Nam 394035296 voduyhuan09@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
362 Dương Quốc  Hưng 17/09/2001 Nam 586405483 duongquochung@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
363 Phạm Trung  Kiên 14/01/2001 Nam 934744150 kienpham14012001@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
364 Nguyễn Lê Diễm Kiều 09/07/2001 Nữ 356376937 kieu.016563769370@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
365 Trương Thị Hồng Kim 19/06/2001 Nữ 907665393 hongkim12cb7tqt@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
366 Huỳnh Thị Tú Linh 26/02/2001 Nữ 339657310 huynhlinh6774@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
367 Lê Minh Kiều Oanh 28/02/2001 Nữ 824624545 oanhk463@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
368 Lê Cao Minh Phát 04/12/1995 Nam 774112742 minhphat041295@gmail.com 2013 Quản trị và kinh doanh bất động sản
369 Tăng Trần Huy Sang 14/02/2001 Nam 908555894 huysangtangtran14@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
370 Võ Hoàng Sơn 20/06/2001 Nam 926645425 vongocson20062001@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
371 Nguyễn Phương Thịnh 02/12/1998 Nam 357626579 nguyenphuongthinh021298@gmail.com 2016 Quản trị và kinh doanh bất động sản
372 Võ Thị Kiều Trinh 04/10/2001 Nữ 765187367 kieutrinh04102001@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
373 Nguyễn Thanh Tuyền 18/08/2001 Nữ 368925977 thanhtuyen18082001@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
374 Nguyễn Thị Kim Uyên 23/07/2001 Nữ 583236960 kimuyen.230701@gmail.com 2019 Quản trị và kinh doanh bất động sản
375 Đặng Văn Di 24/02/2001 Nam 702271897 didang24022001@gmail.com 2018 Tiếng Anh
376 Lê Võ Thành Tài 29/10/2001 Nam 774085480 levothanhtai29102001@gmail.com 2019 Tiếng Anh
377 Thăng 10/02/2000 Nam 988890491 lathang210@gmail.com 2018 Tiếng Anh
378 Lê Công Tòng 02/11/2001 Nam 373889450 tongle780@gmail.com 2019 Tiếng Anh
379 Võ Thị Quỳnh  Tuyền 30/10/2019 Nữ 337875460 quynhtuyen3010nt@gmail.com 2019 Tiếng Anh
380 Trần Tấn  Dũng 20/04/1998 Nam 346261905 trandung99976@gmail.com 2017 Cấp, thoát nước
381 Phạm Khắc Khanh 01/03/2000 Nam 364191703 nvhayenthanh@gmail.com 2019 Cấp, thoát nước
382 Nguyễn Đăng  Khiêm 13/12/2001 Nam 362692306 nguyendangkhiem3838@gmail.com 2019 Cấp, thoát nước
383 Phạm Công Nhất 20/03/1999 Nam 369287101 phamcongnhat20031999@gmail.com 2017 Cấp, thoát nước
384 Nguyễn Văn Phúc 14/07/2000 Nam 926751739 banhbeo14072000@gmail.com 2019 Cấp, thoát nước
385 Lê Tiến Thảo 13/12/2001 Nam 987164573 lthao3040@gmail.com 2019 Cấp, thoát nước
386 Nguyễn Bình  Phước 20/03/2001 Nam 979467124 nguyenphuoc.sv13@gmail.com 2019 Tự động hóa công nghiệp
387 Lê Quang  Tuyên 08/06/2000 Nam 968816508 tuyenprocap6@gmail.com 2019 Tự động hóa công nghiệp
388 Phạm Anh Kiệt 25/03/2001 Nam 816755468 kietpham25032001@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
389 Trần Ngọc Tuyết Mai 16/02/2001 Nữ 932129194 tranmaia02@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
390 Trần Huệ Minh 19/05/1997 Nam 399882705 tranhueminh0147@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
391 Phạm Văn  Nam 17/10/2001 Nam 344404428 nam260026@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
392 Nguyễn Tấn  Nguyên 21/06/2001 Nam 383756186 nguyentannguyen343r@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
393 Nguyễn Lê  Nguyên 29/07/2001 Nam 981783042 TUYENNTT1208@GMAIL.COM 2019 Điện công nghiệp
394 Cao Thái Phi 18/09/2001 Nam 383501715 thaiphi18092001@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
395 Tạ Minh  Phước 13/04/2001 Nam 375793770 bio.saodatviet@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
396 Nguyễn Hữu Phước 20/06/2001 Nam 398806755 anhnguyen.afa@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
397 Nguyễn Duy Minh  Quang 12/09/2000 Nam 822290400 quang7712@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
398 Võ phú Quốc 01/01/2001 Nam 935038025 voquoc730@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
399 Vũ Thế Quyền 20/06/1996 Nam 976184454 vuthequyen250314@gmail.com 2014 Điện công nghiệp
400 Đồng Thanh Thiện 30/06/2001 Nam 912595521 dongthanhthien2@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
401 Nguyễn Ngọc Thịnh 20/05/2001 Nam 337789723 sasuke7981@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
402 Võ Văn Trung 16/10/2001 Nam 814145076 vot78990@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
403 Ngô Lập Trường 02/12/2001 Nam 327460323 ngolaptruong02122001@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
404 Hoàng Thế Vinh 15/04/1998 Nam 365728119 hoangthevinh1504@gmail.com 2019 Điện công nghiệp
Các tin khác

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán