Khoa Quản Lý Xây Dựng

I. Mục tiêu đào tạo

1. Kiến thức chung
- Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng.
- Có tư cách đạo đức cách mạng trong sáng.
- Có tác phong và lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật cao.
- Có kiến thức và hiểu biết về đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.
- Có ý thức tôn trọng, sống và làm việc theo đúng hiến pháp và pháp luật, trung thành với lợi ích của cả dân tộc.
- Có hoài bão về nghề nghiệp được đào tạo.
2. Kiến thức chuyên ngành
a. Chuyên ngành Quản lý dự án
+ Có khả năng lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng.
+ Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý thi công các công trình xây dựng.
+ Có khả năng quản lý vốn đầu tư, đo bóc tiên lượng, lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng.
+ Có khả năng quản lý, vận hành các loại công trình sau khi đưa vào khai thác.
+ Chỉ đạo thi công các công trình vừa và nhỏ.
+ Có tay nghề công nhân tương đương bậc 2/7.
b. Chuyên ngành Kinh tế Xây dựng
+ Có khả năng quản lý vốn đầu tư, đo bóc tiên lượng, lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng.
+ Lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng.
+ Lập hồ sơ mời thầu, thanh quyết toán, hoàn công công trình.
+ Có khả năng lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng.
+ Có tay nghề công nhân tương đương bậc 2/7.

II. Những công việc chính và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp có thể làm được

Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Quản lý công trình xây dựng hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc tại :
+ Các Ban quản lý dự án đầu tư trong và ngoài nước, khu vực nhà nước cũng như liên doanh. Chức danh từ giám đốc ban, giám đốc dự án, chuyên viên...
+ Ban quản lý vận hành tòa nhà.
+ Công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước và các trường đào tạo có chức năng về Quản lý công trình xây dựng.
+ Làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế.
+ Ngoài ra sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể giám sát thi công xây dựng công trình.

 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Chu Thị Lan Anh Thạc sĩ Trưởng khoa
2 Lê Thị Thu Hạnh Đại học Thư ký
BỘ MÔN QUẢN LÝ XÂY DỰNG
3 Trần Hồng Sơn Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
4 Thái Thị Hồng Ngân Thạc sĩ Giảng viên
5 Phạm Hữu Phước Đại học Giảng viên
6 Phan Trọng Lễ Đại học Giảng viên
BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG
7 Nguyễn Xuân Tùng Thạc sĩ Chủ nhiệm bộ môn
8 Dương Công Đức Thạc sĩ Giảng viên
9 Lê Thị Diên Thạc sĩ Giảng viên
10 Trần Thị Thu Hường Thạc sĩ Giảng viên
11 Đỗ Thị Mai Linh Thạc sĩ Giảng viên

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán