Khoa Ngoại Ngữ

Khoa Ngoại ngữ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Quản lý viên chức khoa, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 • Xây dựng chương trình chi tiết cho môn học, học phần được phân công.
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy do nhà trường giao cho: Phân công cán bộ giảng dạy, đảm bảo chất lượng đào tạo, tiến độ giảng dạy.
 • Biên soạn giáo trình, cải tiến chương trình, phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá.
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ, ra đề và chấm thi hết học phần theo đúng yêu cầu đã đăng ký trong chương trình chi tiết.
 • Tổ chức xây dựng ngân hàng đề thi và kiểm tra.
 • Đảm bảo các nội dung đánh giá phù hợp với nội dung giảng dạy và phân loại được người học.
 • Quản lý và lưu trữ tốt kết quả học tập của sinh viên, học sinh.
 • Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
 • Tổ chức học tập, dự giờ của các cán bộ trong khoa để trao đổi kinh nghiệm và nâng cao chất lượng, đề xuất xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung.
 • Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học và công nghệ gắn với ngành nghề đào tạo thuộc khoa.
 • Tổ chức bình bầu, xét khen thưởng, kỷ luật và đề nghị Nhà trường khen thưởng, kỷ luật cán bộ, giảng viên, nhân viên.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

 

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Đỗ Thị Bình Tiến sĩ Trưởng khoa
2 Ngô Thị Cẩm Tú Tiến sĩ Phụ trách khoa
3 Phạm Ngọc Lan Hương Thạc sĩ Giảng viên
4 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Thạc sĩ Giảng viên
5 Nguyễn Thị Thanh Tuyền Cao đẳng Thư ký khoa

 

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán