Bộ Môn Lý Luận Chính Trị

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

  • Giảng dạy theo kế hoạch đào tạo được Nhà trường giao;
  • Tham gia nghiên cứu khoa học với các khoa, phòng;
  • Căn cứ kế hoạch đào tạo, nội dung chương trình đào tạo tiến hành phân công và bố trí giáo viên thực hiện giảng dạy các môn học thuộc bộ môn quản lý;
  • Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, nghiên cứu, cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy môn học, tổng kết kinh nghiệm giảng dạy.
  • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, không ngừng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, phẩm chất đạo đức;
  • Lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn và sư phạm, tham gia các hoạt động của Trường;
  • Quản lý cán bộ, nhân viên của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ
1 Lê Thị Vĩnh Trà Thạc sĩ Phó chủ nhiệm bộ môn
2 Trần Văn Vỹ Thạc sĩ Giảng viên
3 Hoàng Thị Nguyệt Thạc sĩ Giảng viên
4 Trần Thị Phương Thạc sĩ Giảng viên
5 Trần Thanh Sơn Thạc sĩ Giảng viên
6 Trần Thị An Đại học Giảng viên

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán