QUẢN LÝ XÂY DỰNG

      Quản lý xây dựng là ngành học đào tạo cử nhân có khả năng thực hiện công tác tư vấn, lập, đánh giá dự án, lập hồ sơ tổ chức thi công, đấu thầu, triển khai thiết kế, bàn giao nghiệm thu, thanh và quyết toán công trình xây dựng dân dụng, cầu đường… tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng.

QUAN LY XAY DUNG

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý công tác thi công trên công trường xây dựng; Xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng theo nhiệm vụ đã đề ra. Ngoài ra, Cử nhân quản lý xây dựng còn có thể tham gia vào công tác quản lý hành chính trong ngành Xây dựng ở các Sở, Phòng ban...

      Có trình độ ngoại ngữ tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững vàng, có khả năng tiếp thu các kiến thức mới, biết phương pháp nắm bắt và giải quyết các vấn đề mới phát sinh trong quản lý, điều hành sản xuất.

quan ly xd 1

Lập kế hoạch thi công

quan ly xay dung

Tổ chức quản lý thi công

quan ly xd

Lập dự toán công trình xây dựng

NĂNG LỰC LÀM VIỆC

       Cử nhân quản lý dự án xây dựng vừa phải có khả năng tổ chức, quản lý, tư duy tổng thể, am hiểu về xây dựng và cả quản trị kinh doanh. Đây là người chịu trách nhiệm về dự án, chỉ đạo, kết nối giữa các bên, các bộ phận.. …như: Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, thẩm tra, nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, nghiệm thu.. để có được dự án xây dựng thành công.

 CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

     Sau khi tốt nghiệp, Cử nhân Quản lý công trình xây dựng hoàn toàn có đầy đủ năng lực để làm việc tại :

     - Các Ban quản lý dự án đầu tư trong và ngoài nước, khu vực nhà nước cũng như liên doanh. Chức danh từ giám đốc ban, giám đốc dự án, chuyên viên...

     - Ban quản lý vận hành tòa nhà.

     - Công tác trong các cơ quan quản lý nhà nước và các trường đào tạo có chức năng về Quản lý công trình xây dựng.

     - Làm việc trong các tổ chức doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng thuộc các thành phần kinh tế.

     - Có thể giám sát thi công xây dựng công trình.

     - Được học liên thông để lấy bằng đại học và cao hơn.

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán