Đánh giá kỹ năng nghề quốc gia

Trường Cao Đẳng Xây dựng số 2 là đơn vị đầu tiên và duy nhất trong cả nước được Tổ chức đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia các nghề thuộc lĩnh vực Xây dựng: (i) Nề - Mộc, (2) Dàn giáo - Coffrage, (3) Cốt thép - Hàn; (4) Beton, (5) cấp nước, (6) Thoát nước, (7) Lắp đặt đường ống nước.

 

DOANH NGHIỆP

Đánh giá được trình độ tay nghè của người lao động và xây dựng được đội ngũ lao động có kỹ năng, trình độ đảm bảo yêu cầu công việc; tăng năng suất lao động và chi phí lương hợp lý; Có đội ngũ lao động thuộc danh mục công việc quy định bắt buộc phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia và phù hợp các quy định pháp luật trong xây dựng; Sử dụng lao động có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia sẽ Nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và có khả năng mở rộng hoạt động khu vực ASEAN và thể giới.

NGƯỜI LAO ĐỘNG

Được huấn luyện nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của bản thân; Có kỹ năng làm việc theo trình độ bậc nghề được đánh giá; Có giấy chứng nhận theo bậc trình độ kỹ năng dự thi; Có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm, được trả lương hợp lý; Tăng khả năng và cơ hội tìm kiếm việc làm trong nước, trong khu vực ASEAN.

NHÀ TRƯỜNG

Phát triển được nhiều chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường; Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia chính là cơ sở xây dựng chuẩn đầu ra; Có bộ cơ sở dữ liệu nguồn lao động chất lượng cho thị trường lao động; Tăng khả năng và cơ hội hợp tác quốc tẽ' trong đào tạo nghề lĩnh vực xây dựng.

Hình ảnh Kỳ Đánh giá, Cốp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia Làn thứ I - tại Trường Cao Đẳng Xôy dựng số 2

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán