CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

      Ngày nay, vấn đề môi trường luôn được cộng đồng ưu tiên bảo vệ khi đứng trước những vấn nạn về ô nhiễm môi trường, trong đó nước là nguồn tài nguyên vô cùng quan trọng. Việc quản lý, bảo vệ, khai thác nguồn tài nguyên quý báu này được thể hiện trên các lĩnh vực như: Khai thác tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, quản lý lưu vực sông, bờ biển, xây dựng sửa chữa và cải tạo các hệ thống công trình thủy một cách hiệu quả.

cap thoat nuoc 1

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

      Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn về Công nghệ kỹ thuật Tài nguyên nước như sau:

       - Nguồn cấp và công suất: Xác định nhu cầu, quy mô dùng nước; Lựa chọn nguồn cấp nước, tính toán công trình thu và trạm bơm.

       - Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp: Công nghệ xử lý nước cấp (nước thiên nhiên) cho sinh hoạt và công nghiệp, tính toán thiết kế nhà máy nước.

       - Xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp: Thành phần, tính chất của nước thải; Tác động, ảnh hưởng của nước thải đối với môi trường; Công nghệ, công trình xử lý nước thải, tính toán thiết kế nhà máy nước thải.

       - Mạng lưới cấp nước: Tính toán thiết kế mạng lưới, hiểu biết về các thiết bị và công trình trên mạng lưới cấp nước, các công trình điều hòa và dự trữ nước, quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước và các công trình trên mạng lưới cấp nước, sử dụng phần mềm chuyên ngành trong thiết kế.

       - Mạng lưới thoát nước: Tổng quan về hệ thống thoát nước, tính toán thiết kế mạng lưới thoát nước đô thị và công nghiệp, quản lý mạng lưới thoát nước.

       - Cấp thoát nước trong công trình: Lựa chọn kỹ thuật cấp và thoát nước cho công trình dân dụng hoặc công nghiệp.

cap-nuoc-1

Thi công hệ thống cấp nước

cap-nuoc-3

Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước

NĂNG LỰC LÀM VIỆC

      Sinh viên tốt nghiệp cử nhân kỹ thuật Tài nguyên nước có kỹ năng thiết kế, vận hành và triển khai thi công các công trình cấp thoát nước đô thị và hệ thống cấp thoát nước trong công trình; Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp thoát nước cao ốc, các công trình trong hệ thống cấp và thoát nước đô thị, vận hành các công trình đơn vị trong nhà máy xử lý nước.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

      - Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể làm nhân viên kỹ thuật tại các công ty tư vấn, giám sát, quy hoạch và quản lý hệ thống công trình và các hạng mục công trình tài nguyên nước;

      - Nhân viên kỹ thuật tại các khu công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Công ty Cấp thoát nước, Công trình đô thị và TT dự báo Khí tượng - Thủy văn.

      - Chuyên viên Sở/ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/thành/huyện.

 

Liên kết

Giỏ hàng của tôi

Sản phẩm Giá Số lượng Tổng
Tiếp tục mua hàng
Thành tiền
Thanh toán